Wrocławskie ZOO i kilka przemyśleń

Czemu ZOO to fajne miejsce? Z jakimi problemami zmagają się zwierzęta i czemu tak wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem? Co możemy zrobić, by uchronić zagrożone gatunki zwierząt?